اخبار - آرشیو

سرپرست جدید معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی قوچان منصوب شد

ه گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، دکتر علی اصغر بهشتی ریاست محترم دانشگاه صنعتی قوچان، طی حکمی "دکتر مرتضی جلیلی قاضی زاده" عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان را به عنوان "سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی" دانشگاه صنعتی قوچان منصوب کرد.

ادامه مطلب