کانون همیاران سلامت روان

کانون دانشجویی همیاران سلامت روان ، نهادی است غیر سیاسی و غیر دولتی که به منظور جلب مشارکت و یاری دانشجویان هر دانشگاه برای سایر دانشجویان و نیز با هدف ارائه خدمات مستمر ، فراگیر و اجتماع محور زیرنظر مرکز مشاوره دانشجویی و با هماهنگی معاونت فرهنگی - اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فعالیت می کند.

دانشجوی همیار: دانشجویی داوطلب است که با میل و رغبت خود ، بدون هیچ گونه چشم داشتی خدمات مرتبط با سلامت روان از قبیل آموزش، پیشگیری ، شناسایی ، ارجاع و ... را انجام می دهد.

 

اهداف کانون :

1 - جذب ، سازماندهی و  تربیت دانشجویان برای ارائه خدمات به دانشجویان نیازمند.

2 - توسعه مشارکت دانشجویان در تصمیم گیری ها و فعالیت های مربوط به مشاوره .

3 - کوشش در جهت تبیین و شناساندن وظایف و هدف های مرکز مشاور.

4 - مشارئکت در برگزاری سمینار ، همایش ، کارگاه آموزشی و ... در زمینه سلامت روان .

5 - ارتقاء سلامت و سرمایه اجتماعی (اعتماد و همدلی ) از طریق مشارکت دانشجویان در فعالیت های اجتماع محور و داوطلبانه .

6 - ایجاد وب سایت ، خبرنامه و ... جهت ارتباط و آگاهی با مخاطبان دانشجو .

7 - ایجاد ارتباط با سازمان ها و نهاد های دولتی و غیر دولتی معتبر جهت اشتغال زایی پایدار دانشجویان .

 

وظایف همیاران سلامت روان

1 - شرکت در برنامه های آموزشی ترویجی مرکز مشاوره .

2 - آموزش و یاری رسانی به دانشجویان در زمینه مسائل تحصیلی و برنامه ریزی درسی.

3 - آموزش و یاری رسانی در تمام زمینه های مرتبط با مهارتهای زندگی برای کلیه دانشجویان اعم از خوابگاهی و غیر خوابگاهی .

4 - مشارکت با مرکز مشاوره در اجرای برنامه های آموزشی پیشگیرانه اجتماع محور .

 

فعالیت هایی که در کانون به آنها خواهیم پرداخت :


- برگزاری سمینار، همایش ، کارگاه و ... در حوزه های مختلف روان شناختی

- برگزاری مسابقات و فعالیت های تفریحی زیر نظر کمیته های مختلف کانون.

- برگزاری برنامه های تشویقی و انگیزشی ویژه اعضای محترم کانون ، از قبیل کارگاه های آموزشی ، اردو و ...

- پرداختن به بحث خوابگاه ها برای ایجاد فضایی شاد همراه با روابط خوب و پایدار برای دانشجویان ورودی جدید و ....

- شناسایی دانشجویان نیازمند خدمات مالی و مشاوره ای و معرفی آنان به نهاد های مربوطه .

- شناسایی نیازهای معیشتی ، رفاهی و مسائل مخل سلامت روان دانشجویان و انتقال آنها به مسئولین ذیربط