مرکز مشاوره

براتعلی دیانت 

نام و نام خانوادگی : براتعلی دیانت
مدرک تحصیلی : دکتری مشاوره
سمت : مسئول مرکز مشاوره

 

 

 

شرح وظایف و اختیارات :

1-شناخت عوامل آسیب زا
2-برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی با هدف ارتقاء بهداشت روانی .
3- جلب مشارکت دانشجویان در زمینه فعالیتهای بهداشت روانی .
4-ارایه خدمات مشاوره ای و درمانی به صورت فردی و گروهی .
5- اجرای برنامه های پیشگیرانه و ارتقای سلامت روانی در محیط واحد .
6-ارایه خدمات مداخله در بحران و کمک رسانی در شرایط اضطراری .
7- حضور فعال در واحدها و ارتباط با اساتید و کارکنان .
8-پژوهش درباره مسایل و مشکلات دانشجویان واحد و ارایه راهکارهای مناسب .
9-جلب مشارکت سایر بخش های واحد و سازمان های مرتبط جهت انجام فعالیت ها .
10- آموزش و کارورزی فارغ التحصیلان رشته های مرتبط .
11- شناسائی منابع حمایتی موجود در جامعه و ارجاع دانشجویان به آنها بر حسب ضرورت .
12-ارزیابی منظم از خدمات ارایه شده .
13-ارائه گزارش عملکرد دفاتر مشاوره به صورت ماهانه به سازمان مرکزی .

رزرو نوبت : تماس با داخلی 051-47017248و شماره 09159812156